Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Préambule

Elke bestelling, elke aankoop op de online site (www.shop.pleaselikemeal.be, www.pleaslikemeal.be, of via de winkel op onze pagina https://www.facebook.com/pleaselikemeal) is onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden (“AV”), die de koper verklaart zonder voorbehoud te aanvaarden..
Deze voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2020. De BV Please Like Meal is gevestigd in de Wannekouterlaan 137, 1020 Brussel, België Haar officieel e-mailadres is : info@pleaselikemeal.be, het e-mailadres voor onlineverkoop : shop@pleaselikemeal.be Telefoonnummer : +32 2 453 96 68 De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0721.981.787, TVA BE 0721.981.787, Vestigingsnummer van het FAVV 2.286.547.346.

Met deze preambule wordt de klant perfect geïnformeerd en gaat hij akkoord met de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden, het herroepingsrecht, het privacy-beleid en de gegevensbescherming in het kader van de onlineverkoop.

Door de preambule erkent de verkoper alle wettelijke informatie te geven waar de koper zich aan houdt en dit met betrekking tot de wetgeving van het handelsrecht, het consumentenrecht, het Europese, Belgische, regionale, gemeentelijke gegevensbescherming in het kader van de onlineverkoop.

Artikel 2 – Algemene Voorwaarden

2.1. 2.1 Algemeen

BV Please Like Meal geeft zichzelf de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen en aan te passen, onder voorbehoud dat de wijzigingen in de preambule worden opgenomen. Niettemin blijven de lopende contracten onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van het afsluiten van de bestelling, de aankoop, behalve in het geval van een wijziging van de wetgeving die haar daartoe verplicht. Het wordt aanbevolen dat de KOPER / PROFESIONAL op het moment van de bestelling, of aankoop, de verkoopvoorwaarden opslaat waaraan de bestelling onderworpen is. Ze zullen automatisch toegankelijk zijn per e-mail en per herinnering op het moment van de stap voor de betaling.
De KOPER / PROFESSIONEEL wordt aangeraden om zicht te beroepen op de laatste versie van de algemene verkoopsvoorwaarden die permanent beschikbaar zijn op de website.

De aankoop van online diensten veronderstelt een voorafgaande raadpleging en aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. In het geval van een PROFESIONELE AANKOOP is er een verplichting om contact op te nemen met het BV Please Like Meal om een contract tussen de partijen op te stellen (offerte, bestelbon, juridische informatie, betalingstermijn, …).

2.2. 2.2. Definities

KOPER: elke natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten op de website verwerft of gebruikt voor niet-professionele doelen. De KOPER heeft een reeks rechten die hieronder worden vermeld. De KOPER heeft een reeks rechten die hieronder worden vermeld.

Par PROFESSIONNEL, on entend toute personne physique, juridique ou morale qui dispose d’un droit à la revente des produits présentés sur le site de vente en ligne selon les obligations, droits de son pays.

Artikel 3 – Conclusie van de online verkoop

De productcatalogus, de beschrijving ervan op www.shop.pleaselikemeal.be, www.pleaslikemeal.be, via de shop op onze paginahttps://www.facebook.com/pleaselikemeal vormt geen offerte als zodanig. In het geval van een offerte kan een aanvraag worden gedaan via : shop@pleaselikemeal.be.

De conclusie van de onlineverkoop worden door gebaseerd op de belgische wetgever in het kader van de Europese aanbevelingen. De verkoop zal pas effectief zijn na het doorlopen van elke etappe in de procedure die op het scherm wordt aangegeven. De verkoop wordt pas definitief afgesloten na ontvangst van de bevestigingsmail van BV Please Like Meal.

Artikel 4 – Bevestiging van de bestelling

De bevestiging van de online bestelling vormt een elektronische handtekening die tussen de SRL Please Like Meal en de KOPER dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

Artikel 5 – Aankoop

De BV Please Like Meal zal uw bestelling uitvoeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden in haar winkel gelegen aan de Wannekouterlaan 137 te 1020 Brussel en volgens de ontvangst- en leveringstermijn die op het moment van de aankoop op de website wordt vastgesteld.

Artikel 6 – Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van het product wordt aangegeven op de online site. In het geval van de vermelding ‘niet op voorraad’, zal de online site de niet op voorraad zijnde artikelen op het moment van het toevoegen aan winkelwagen markeren. In het geval dat de online site niet up-to-date is, zal de BV Please Like Meal de KOPER / PROFESSIONEEL per e-mail op de hoogte brengen van de verwachte vertraging. Deze laatste zal dan kunnen kiezen om zijn bestelling te annuleren of om te ruilen op basis van deze nieuwe informatie. Voor een dergelijke orderannulering worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

BV Please Like Meal behoudt zich het recht voor om de producten in één keer te leveren of in geval van gebrek aan voorraad, op een ander tijdstip in onderling overleg per e-mail tussen BV Please Like Meal en de KOPER / PROFESSIONEEL.

Houd er rekening mee dat de levering van de voorraad zuivelproducten, kazen elke woensdag- en donderdagochtend plaatsvinden. De voorraad groenten en fruit wordt op maandag- en donderdagochtend aangevoerd. Het aanbod is afhankelijk van de beschikbare voorraden bij onze leveranciers en volgens hun voorwaarden.

Gelieve er rekening mee te houden dat de voorrang wordt gegeven aan de rechtstreekse verkoop voor KOPERS / PROFESSIONELEN die naar de winkel aan de Wannecouterlaan 137 te 1020 Brussel gaan.

Artikel 7 – Prijs

BV Please Like Meal behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen. BV Please Like Meal verbindt zich er echter toe de geldende prijzen toe te passen die aan de KOPER / PROFESSIONEEL zullen zijn aangegeven op het moment van de bestelling op www.shop.pleaselikemeal.be, www.pleaslikemeal.be, of via de winkel op hun pagina https://www.facebook.com/pleaselikemeal

De prijzen van de producten zijn aangegeven in EURO, alle belastingen inbegrepen, zonder verzendkosten. Leverings- en verzendkosten zijn voor rekening van de KOPER / PROFESSIONEEL.
De verzendkosten worden op het scherm weergegeven, rekening houdend met de leveringsvoorkeuren van de KOPER / PROFESSIONEEL.

Artikel 8 – Betaling

De betaling van de bestelling in EURO gebeurt online wanneer de bestelling wordt geplaatst. Betaling per bankoverschrijving is niet toegestaan.

Het STRIPE betalingsplatform wordt gebruikt op de website : www.shop.pleaselikemeal.be, www.pleaselikemeal.be. Het beveiligde platform maakt gebruik van het https-protocol en de encryptiesleutel. De KOPER zal de cookies, het gebruik van gegevens, het privacybeleid van het platform moeten accepteren om de bestelling af te sluiten. De KOPER moet geen STRIPE-rekening hebben om de betaling uit te voeren.

Bancontact / Maestro
STRIPE accepteert betalingen via Bancontact / Maestro

Visa / Mastercard
STRIPE accepteert creditcardbetalingen van Visa en MasterCard

Artikel 9 – Levering

9.1 – Algemeen

Le prix minimum de commande est fixé à 25€. Er zijn geen ordervoorbereidingskosten. De verzendkosten worden aangegeven bij het afronden van de bestelling.

De leveringskosten worden als volgt vastgesteld, afhankelijk van de plaats van ontvangst van de bestelling :

 • De bestelling wordt gratis opgehaald in de winkel aan de Wannekouterlaan 137 te 1020 Brussel tijdens de openingsuren.
 • Bestelling voor de volgende Belgische postcodes: 1000, 1020, 1030, 1090, 1120, 1130, 1780, 1800, 1850, 1851, 1852 1853, 1860, 1861 die worden geleverd per auto : gratis.
 • Bestellingen verder dan de aangegeven zone volgens de voorwaarden op de website.
 • Bestelling via onze bakfiets (komt binnenkort).
 • Bestellingen van meer dan 75€, zonder kosten, enkel voor bestellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de volgende postcodes: 1780, 1800, 1850, 1851, 1852 1853, 1860, 1861, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935.

De leveringskosten kunnen niet worden betwist op het moment van levering.

Leveringen worden gedaan van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur, na bevestiging per e-mail aan de KOPER worden de precieze levertijden in een tijdsbestek aangegeven in de bevestigingsmail. Het is de KOPER die de plaats van levering aangeeft. Bestellingen worden tijdens de openingstijden in de winkel opgehaald. In geval van afwezigheid zijn de bestellingen verkrijgbaar in de winkel aan de Wannekouterlaan 137 te 1020 Brussel. In beide gevallen is de BV Please Like Meal niet verantwoordelijk voor de natuurlijke achteruitgang van bepaalde goederen.

De levering van verse goederen gebeurt op maandag tussen 12u en 19u en op donderdag tussen 12u en 19u.

De levertijd is afhankelijk van de beschikbaarheid van de door Please Like Meal BV gebruikte voertuigen.

9.2 – Douanerechten en accijnzen

De KOPER / PROFESSIONEEL wordt beschouwd als een erkende invoerder voor leveringen buiten België. De KOPER / PROFESSIONEEL moet rekening houden met de voorschriften van de douane, accijnzen. De kosten in verband met dit reglement zijn voor rekening van de KOPER/PROFESIONEEL.

De wetten met betrekking tot de douanerechten en accijnzen verschillen van land tot land, het is de KOPER/PROFESIONEEL die alle douaneformaliteiten met de plaatselijke douanediensten moet afhandelen.

9.3 – Leveringsproblemen

De KOPER dient de staat van de verpakking van de goederen te controleren bij ontvangst van het pakket en eventuele schade te melden aan BV Please Like Meal per e-mail : shop@pleaselikemeal.be binnen 24 uur na ontvangst van de levering. De datum van het postkantoor geldt als bewijs als het verslag per post wordt ingediend.

9.4 – Vergoeding van producten

Producten kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden worden terugbetaald. Voor levensmiddelen, bederfelijk, levert BV Please Like Meal producten met een redelijke houdbaarheidsdatum. BV Please Like Meal heeft het recht om producten te leveren met een houdbaarheidsdatum van 48 uur. Zij worden in geen geval terugbetaald.

BV Please Like Meal verbindt zich tot het terugbetalen of omruilen van defecte producten of producten die niet overeenkomen met het bestelformulier of de productbeschrijving. De te volgen procedure is per e-mail aan shop@pleaselikemeal.be of per post aan BV Please Like Meal, Wannekouterlaan 137, 1020 Brussel. De wettelijke termijn is maximaal 2 maanden na de ontdekking van het gebrek. De terugzending van niet-conforme producten moet gebeuren in de staat waarin de KOPER / PROFESSIONAL deze heeft ontvangen met alle elementen (verpakking, accessoires, instructies, …).

9.5 – Retourbeleid voor producten

9.5.1 Retourzendingen (onder rembours terugbetaling)

Het retourneren van producten kan alleen worden gedaan per e-mail bevestiging van BV Please Like Meal binnen 14 dagen na ontvangst van uw pakket. Zonder deze bevestiging is de terugbetaling niet mogelijk. De BV zal de KOPER / PROFESSIONEEL voorzien van de praktische informatie met betrekking tot deze retourzending. Vervoer, praktische modaliteiten, enz. Er zijn geen kosten voor de KOPER / PROFESSIONEEL. De terugzending van niet-conforme producten moet gebeuren in de staat waarin de KOPER / PROFESSIONEEL deze heeft ontvangen met alle elementen (verpakking, accessoires, instructies, …). Voor bederfelijke producten kan de terugbetaling enkel gebeuren met een bewijs van de datum die verstreken is (datum van de THT), het lotnummer dat op de bestelling vermeld staat is een bewijs.

Bij verkoop buiten België zijn de kosten voor rekening van de KOPER / PROFESSIONEEL.

In het geval van promoties, geschenken, heeft de KOPER / PROFESSIONEEL 14 dagen de tijd om zich terug te trekken tegen terugbetaling, dit alleen voor non-food producten, op de datum van aankoop door de KOPER / PROFESSIONEEL en niet op het moment van ontvangst van het geschenk.

Let op : artikelen met gereduceerde prijzen als gevolg van een korte houdbaarheidsdatum kunnen niet worden geretourneerd of gerestitueerd.

9.5.2 Een of meer artikelen ruilen

BV Please Like Meal gaat niet over tot het ruilen van artikelen: alle retours worden alleen tegen terugbetaling uitgevoerd.

9.5.3 Defect of verkeerd product

BV Please Like Meal levert alleen producten die geconsumeerd kunnen worden, zonder verbruiksproblemen. De levering kan sommige producten echter twijfelachtig maken. Om de oorzaak te bepalen, gelieve ons te contacteren per e-mail op shop@pleaselikemeal.be of per post op BV Please Like Meal, Wannekouterlaan 137, 1020 Brussel om te bepalen of een terugbetaling of een omruiling nodig is.

Geef het ordernummer en het (de) artikel(en) dat (die) u wilt retourneren aan BV Please Like Meal tegen vergoeding.

9.6 – Retourzending van pakketten

De BV Please Like Meal verzorgt de gratis terugzending van het (de) pakket(ten) van het originiele afleveringsadres naar het hoofdkantoor. Let op: in geval van afwezigheid kunnen vervoerskosten worden gedeclareerd en in rekening gebracht, deze kosten bedragen 15€.

Voor retours die de KOPER / PROFESSIONEEL rechtstreeks aan de winkel gelegen aan de Wannekouterlaan 137 te 1020 Brussel overmaakt, zullen deze worden gemaakt op de tijden aangegeven op de site: www.pleaselikemeal.be of aangegeven aan de gevel van de winkel. In geen geval kan de KOPER / PROFESSIONAL vergoeding eisen in geval van sluiting van de winkel.

Artikel 10 – Garantie

De wettelijke garantie is 2 jaar. Een langere periode kan worden voorgesteld door BV Please Like Meal, dit zal schriftelijk worden aangegeven op de online bestelling. Een uitgebreide garantie kan worden verkregen, in dit geval zal BV Please Like Meal een contract voorstellen met een geautoriseerd bedrijf.

De KOPER / PROFESSIONAL kan de garantie rechtstreeks bij de fabrikanten claimen of per e-mail aan shop@pleaselikemeal.be of per post aan BV Please Like Meal, Wannekouterlaan 137, 1020 Brussel binnen de maanden na de waarneming / ontdekking van een defect aan het product.

Er is geen garantie op voedingsproducten, cosmetica, verbruiksgoederen. Ze zijn alleen geldig als de fabrikant een garantiecertificaat in de verpakking opneemt.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

In overeenstemming met boek VI van het Wetboek van Economische Recht heeft de KOPER-PROFESSIONEEL consument het recht om zijn aankoop te herroepen onder de volgende voorwaarden:

 • de KOPER / PROFESSIONEEL heeft het recht om BV Please Like Meal op de hoogte te stellen dat hij afziet van de aankoop binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van de bestelling.
 • De KOPER / PROFESSIONEEL moet bewijzen dat hij de bestelling heeft ontvangen door middel van een handtekening die hij zal hebben aangebracht op het moment van levering of afhaling in de winkel.
 • • de KOPER / PROFESSIONEEL moet het (de) product(en) onbeschadigd, compleet (originele verpakking, accessoires, instructies) retourneren, en het verzendingsetiket niet direct op de verpakking van het (de) geretourneerde product(en) aanbrengen maar op een kartonnen doos of enveloppe die geschikt is voor transport aanbrengen.

11.1 – Hoe kan ik beroep doen op een herroeping?

11.1.1 hetzij door middel van het daartoe bestemde bestemde herroepingsformulier (PDF, 255,39 Kb), dat is ingevuld en ondertekend;

11.1.2. Door middel van een ondubbelzinnige verklaring waarin het besluit om het contract op te zeggen duidelijk wordt uitgelegd. Het is daarom aan te raden om de herroeping schriftelijk of in een traceerbare vorm, bijvoorbeeld per e-mail of per post, te sturen.

11.2 – Wat zijn de kosten voor de KOPER / PROFESSIONEEL?

11.2.1 BV Please Like Meal is niet verplicht de extra kosten te vergoeden indien de KOPER / PROFESSIONEEL uitdrukkelijk voor een duurdere leveringsmethode heeft gekozen dan de door BV Please Like Meal voorgestelde standaard leveringsmethode.

11.2.2 kosten voor het retourneren van de goederen;

11.2.3 De aan Please Like Meal BV verschuldigde kosten voor de geleverde dienst totdat de KOPER / PROFESSIONEEL gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, nadat hij heeft verzocht de overeenkomst voor de verkoop van de goederen voor het einde van de herroepingstermijn aan te vangen.

11.3 – Wat zijn de voorwaarden voor terugbetaling van betalingen?

11.3.1 BV Please Like Meal vergoedt de KOPER / PROFESSIONEEL alle van hem/haar ontvangen betalingen, inclusief, indien van toepassing, leveringskosten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij/zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de KOPER / PROFESSIONEEL om zich terug te trekken.

11.3.2 BV Please Like Meal zal de KOPER / PROFESSIONEEL terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat hij voor de eerste aankoop heeft gebruikt, tenzij de KOPER / PROFESSIONEEL uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel, op voorwaarde dat de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt.

11.3.3 Met betrekking tot contracten voor de verkoop van goederen, tenzij zij aanbiedt de goederen zelf te recupereren, kan BV Please Like Meal, de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn gerecupereerd.

11.4 – Wat is de verantwoordelijkheid van de consument in geval van waardevermindering van de goederen?

De verantwoordelijkheid van de KOPER / PROFESSIONEEL bevindt zich in de manipulaties van de goederen. Waardevermindering kan zich voordoen door andere handelingen dan welke noodzakelijk zijn voor de goede werking van deze goederen. Indien de BV Please Like Meal hem niet op de hoogte heeft gebracht van zijn herroepingsrecht voor het sluiten van de koopovereenkomst, is de KOPER / PROFESSIONEEL niet verantwoordelijk voor de afschrijving van de goederen.

11.5 – Wat zijn de situaties waarin de KOPER / PROFESSIONAL het herroepingsrecht niet kan uitoefenen?

Art. VI.45, §1er, 11° in het wetboek van het economische recht bepaalt dat het herroepingsrecht niet kan worden toegekend in het geval dat :

 • de geleverde goederen kunnen niet opnieuw worden verzonden of dreigen snel te bederven of te vervallen (levensmiddelen, cosmetica) ;
 • geleverde goederen die na levering verzegeld zijn en niet kunnen worden geretourneerd om redenen van hygiëne of gezondheid (voedingsmiddelen, cosmetica).

Artikel 12 – Bewijs van transactie

De registratie van de bestellingen, de transacties worden opgeslagen in computerregisters en in de SQL-databank die bij de volgende leveranciers zijn opgesteld: OVH, WooCommerce en STRIPE. Al deze gegevens worden veilig bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen. Houd er rekening mee dat informatie over producten per e-mail niet wordt beschouwd als een bewijs van contract. Ze kunnen het bewijs zijn van een uitwisseling van commerciële informatie.

Alle bewijsmateriaal wordt bewaard volgens de boekhoudwetgeving, d.w.z. 7 jaar.

Artikel 13 – Beperking van de aansprakelijkheid

13.1 De foto’s en illustraties geven een standaardpresentatie van de producten weer. Ze zijn niet bindend, ze zijn voor illustratieve en informatieve doeleinden. BV Please Like Meal kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het geval er een verschil is tussen deze producten en het ontvangen product.

13.2 De aansprakelijkheid van de BV Please Like Meal is beperkt tot de algemene verkoopvoorwaarden. Geen enkele schadeloosstelling, vordering tot schadevergoeding, ongeacht de aard van de schade, kan in elk geval meer bedragen dan het bedrag van de aankoopprijs van de producten die aanleiding hebben gegeven tot een vordering tot schadevergoeding.

13.3 In geval van niet-uitvoering kan de aansprakelijkheid van de BV Please Like Meal niet worden ingeroepen indien de niet-uitvoering van de verkoopovereenkomst of de slechte uitvoering ervan te wijten is aan de KOPER / PROFESSIONEEL, of aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde die niet betrokken is bij de verkoop, of in geval van overmacht.

13.4 BV Please Like Meal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van het verkochte product.

13.5 BV Please Like Meal zal updates uitvoeren die zullen resulteren in de tijdelijke sluiting van de online verkoopsite : www.shop.pleaselikemeal.be en www.pleaselikemeal.be. In geen enkel geval kan een vergoeding, schadevergoeding of rente worden gevraagd.

13.6 BV Please Like Meal is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een storing of onderbreking van de toegang tot haar site, niet geprogrammeerd door BV Please Like Meal en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. De andere platforms zijn niet in dit kader opgenomen. In geen enkel geval kan een vergoeding, schadevergoeding of rente worden gevraagd. BV Please Like Meal kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen met betrekking tot haar host OVH, WordPress layout, Divi (door Elegant Themes), webshop WooCommerce en betalingsplatform STRIPE.
De BV Please Like Meal implementeert elke procedure om haar website te beschermen : www.shop.pleaselikemeal.be en www.pleaselikemeal.be en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de installatie van malware, virussen op de dragers van de KOPER / PROFESSIONEEL en het frauduleuze gebruik van haar distributiemiddelen en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van inbraak in haar computersystemen en gegevensdiefstal. De BV Please Like Meal beheert alleen de inhoud die bij haar hoort of die verband houdt met haar verkoopactiviteiten. In het geval van het verschijnen van hypertekstlinks is de verantwoordelijkheid voor de eigenaren van deze domeinen.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 BV Please Like Meal zal alles in het werk stellen om haar verplichtingen na te komen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-levering als gevolg van overmacht. De definitie van overmacht wordt omschreven als een onvoorzienbare, onweerstaanbare gebeurtenis die buiten de macht van partijen valt en die de uitvoering van de verplichting onmogelijk maakt.

14.2 In geval van een voorraadtekort dat niet is gemeld op het moment van verkoop, zal BV Please Like Meal de KOPER / PROFESSIONEEL per e-mail of telefoon op de hoogte stellen om nieuwe verkoopvoorwaarden te definiëren.

14.3 BV Please Like Meal heeft het recht om de resterende voorraad producten op een billijke manier onder de klanten te verdelen en zal in ruil voor een toekomstige aankoop een waardebon aanbieden. Dit zal gebeuren in het kader van leveringen van verse producten die door leveranciers worden ontvangen.

Artikel 15 – Gegevensbeheer en legitiem belang van de verantwoordelijke voor de verwerking

15.1 Door het plaatsen van een bestelling laat de KOPER / PROFESSIONAL zijn gegevens over aan de platformen waarmee BV Please Like Meal contractueel heeft ingestemd. In deze context heeft de KOPER / PROFESSIONAL de beschikking over de links naar hun databeleid :

 • MailChimp :
 • STRIPE :
 • WooCommerce :

15.2 BV Please Like Meal communiceert in geen geval uw gegevens aan derden die geen verband houden met haar werkterrein.

15.3 Tijdens de laatste stap van het bestelproces aanvaardt de KOPER / PROFESSIONEEL de verkoopsvoorwaarden; de KOPER / PROFESSIONEEL geeft ook zijn toestemming aan BV Please Like Meal om zijn gegevens te bewaren. De KOPER / PROFESSIONEEL kan zich uiteraard te allen tijde uitschrijven uit deze database via e-mail: shop@pleaselikemeal.be of per post: BV Please Like Meal, Wannekouterlaan 137, 1020 Brussel.

BV Please Like Meal nodigt de KOPER / PROFESSIONAL uit om het privacy- en GDPR-beheersbeleid te raadplegen.

Artikel 16 – Klachten

16.1 Elke klacht in verband met een online aankoop moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen 24 uur na de levering van de bestelling worden geformuleerd.

16.2. Elke klacht moet per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: shop@pleaselikemeal.be of per post: BV Please Like Meal, Wannekouterlaan 137, 1020 Brussel (datum van het postkantoor geldt als bewijs).

16.3 In geval van een onopgelost geschil kan de KOPER / PROFESSIONAL contact opnemen met de Online Geschillenbeslechtingsdienst van de Europese Commissie ODR (klik hier).

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van een geschil over de toepassing van deze voorwaarden, stemmen de BV Please Like Meal en de KOPER / PROFESSIONEEL ermee in om het Belgisch recht toe te passen en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd te maken.